Lessen Arabisch

In een seculier en gemengd kader en in overeenstemming met haar doelstellingen organiseert AWSA-Be taallessen modern Arabisch, de taal die officieel gebruikt wordt in de media en de literatuur.

Voor volwassenen:

Doel is het Arabisch te leren of verder uit te diepen in een multiculturele context. De lessen worden gegeven in groepen van maximaal 10 personen. De nadruk ligt op mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en dialoog. Rode draad is het thema ‘vrouw’; iedere leerling krijgt persoonlijke begeleiding. Indien het niveau het toelaat worden conversatiegroepen georganiseerd.

Daarnaast publiceren wij een newsletter “AWSA Club”, die tot doel heeft degenen die geïnteresseerd zijn in de Arabische taal en cultuur te informeren over de verschillende activiteiten in verband met deze thema’s die in Brussel worden georganiseerd.